Hayvan pazarı meclis gündeminde

Hayvan pazarı meclis gündeminde

Korkuteli Belediye Meclisi mayıs ayı olağan aylık meclis toplantısını yapmak üzere yarın toplanacak. Meclis gündeminin en önemli maddesi ise; ilçemize yapılması planlanan Kapalı Hayvan Pazarı Projesi için; 4.000.000.00 TL borçlanma yetkisinin verilmesi olacak.01.05.2019 12:25

4.000.000.00 TL BORÇLANMA YETKİSİ İSTENECEK

 Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Mayıs/2019 olağan meclis toplantısını yapmak üzere 02/05/2019 Perşembe günü yani yarın saat 14:30’de Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 13 gündem maddesini görüşmek üzere toplanacak.

 

TÜM ADAYLARIN ÖNCELİKLİ PROJESİYDİ

 İkinci meclis toplantısını yapacak olan belediye meclisinin en önemli gündem maddesi; Kapalı Hayvan Pazarı Projesi için; 4.000.000.00 TL borçlanma yetkisinin verilmesi olacak. İlçenin en büyük ihtiyaçlarından biri olan Kapalı Hayvan Pazarı Projesi, seçim sürecinde tüm başkan adaylarının öncelikli projeleri arasında yer alıyordu. Bu gündem maddesi dışında meclis 12 maddeyi daha görüşerek karara bağlayacak.  

Diğer gündem maddeleri;

G Ü N D E M                                    :

 

      Açılış ve yoklama, Saygı duruşu, bir önceki karar özetlerinin okunması.

 

1-      GÜNDEM (Y.İ.M-166) İlçemize bağlı YAZIR Mahallesinde 6292 sayılı Kanunun Geçici 5.Maddesi, 3402 sayılı Kadastro Kanunun Ek-4 üncü maddesi, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/a maddesi ve 3402 Sayılı Kadastro Kanunu gereğince yapılacak kadastro çalışmalarında; kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin Belediye Meclisinde belirlenmesi gerektiğinden, Kadastro Müdürlüğü'nün 22/02/2019 tarih ve E-878643 sayılı talebine ilişkin; İsim Belirleme Komisyonun 20/03/2019 tarih ve 10 sayılı raporun görüşülmesi.

 

2-      GÜNDEM (İ.Ş.M- 856) İlçemize bağlı Büyükköy Mahallesi 173 ada 7 parseldeki caminin mevcuttaki yapılaşma sınırlarına uygun olması için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı yapılması talep edilmiştir. Talep edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin; İmar Komisyonun 21/03/2019 tarih ve 11 sayılı raporun görüşülmesi.

 

3-      GÜNDEM (İ.Ş.M- 896) 05/03/2019 tarih ve 896 sayılı yazı ekinde sunulan Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 01.02.2019 tarih ve 702 sayılı yazısında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13 üncü maddesinin (d) bendi gereğince Kamu Yararı Kararı alınacak yerlere ilişkin olarak mahalle, ada, pafta, parsellerin belirtildiği  Belediye Meclis Kararının alınması talep edilmiştir. Bahse konu yazıya ilişkin olarak Kargın Mahallesi N24C-18B pafta 1215, 1216, 1217, 1187 parseller sayılı taşınmazlar için Kamu Yararı Kararı alınması hususunda İmar Komisyonun 21/03/2019 tarih ve 12 sayılı raporun görüşülmesi.

 

4-      GÜNDEM (İ.Ş.M- 1464) Korkuteli İlçesi Uzunoluk Mahallesi 128 ada 102 parselinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının yapılması talep edilmiştir.Bahse konu ada parsel hakkında hazırlanan uygulama imar planı tadilat dosyasına göre 19194 sayılı plan işlem numarası alınmıştır. Konunun Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanması hususunda; İmar Komisyonun 27/03/2019 tarih ve 13 sayılı raporun görüşülmesi.

 

5-      GÜNDEM (Y.İ.M-228) İlçemize bağlı KARATAŞ ve YEŞİLOBA Mahallelerinde 6292 sayılı Kanunun Geçici 5.Maddesi, 3402 sayılı Kadastro Kanunun Ek-4 üncü maddesi, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/a maddesi ve 3402 Sayılı Kadastro Kanunu  gereğince yapılacak kadastro çalışmalarında; kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 1'er adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin Belediye Meclisinde belirlenmesi gerektiğinden, Kadastro Müdürlüğü'nün 13/03/2019 tarih ve E-1177446 ile E-1177477 sayılı taleplerinin Belediye Meclisinde görüşülmesi hususunda, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 13/03/2019 tarih ve 228 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

6-      GÜNDEM (İ.K.M-129) Korkuteli Belediyesi ile  Türk Yerel Hiz-Sen arasında yapılan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi ve Ek Protokol 30.03.2019 tarihinde sona ermiştir.

Belediyemizde çalışan memur personele sosyal ve kültürel düzeyleri ile  ekonomik ve sosyal barışı sağlamak, çalışma performansını arttırarak demokratik ve katılımcı çalışma düzeyini amaçlayan SOSYAL DENGE TAZMİNAT SÖZLEŞMESİ' ni 01.04.2019 tarihinden itibaren dönem sonuna kadar İşveren adına Belediye Başkanı tarafından yeniden yapılması için 5393 sayılı belediye kanunu  ve 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanununun 32. maddesi gereğince Belediye Meclisinden Belediye Başkanına sözleşme yapma yetkisi verilmesi hususunda, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün 04/04/2019 tarih ve 129 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

7-      GÜNDEM (M.H.M-1409) Belediyemizin 2018 yılı bütçe kesin hesabı, 24/04/2019 tarih ve 139 sayılı encümen kararı ile görüşülmüş olup, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 64 maddesi gereğince Meclisce görüşülüp karara bağlanması hususunda, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/04/2019 tarih ve 1409 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

8-        GÜNDEM (Y.İ.M-306) 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Meclis Toplantı günleri ve tatil ayının belirlenmesi hususunda, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 24/04/2019 tarih ve 306 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

9-        GÜNDEM (Ç.K.M-14) İlçemiz Çevre Temizliği hizmetlerinde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yardımı ile almış olduğumuz 07/R/4014 plakalı 1 adet Mersedes Benz Arocs 2032K Şase üzere 7m3 Yol süpürme aracı ve 07/R/4013 Plakalı Mersedes Benz Arocs 2032K 13+1,5M3 Çöp Kamyonunun haczedilemeyeceğine dair Meclis Kararı alınması hususunda Çevre ve Kontrol Müdürlüğünün 25/04/2019 tarih ve 14 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

10-    GÜNDEM (İ.Ş.M-1498) İlgide kayıtlı Akif YALIN'ın dilekçesinde Diyarbakır'ın Dicle İlçesinde 05/08/2010 tarihinde çıkan çatışmada şehit olan oğlu Jan. Er Şehit Cemal YALIN'ın ismini Belediyemize bağlı Uzunoluk Mahallesinde bulunan 1067 ada 1 parseldeki parka isminin verilmesi talep etmiştir. Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/04/2019 tarih ve 1498 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

11-    GÜNDEM (Y.İ.M-317) İlçemizde bulunan 6 merkez mahalle ve kapatılan 6 beldemize "Semt Üretici Pazarı"  yapılmak üzere 6.000.000,00 TL borçlanma yetkisinin Belediye Başkanlığına verilmesi hususunda; Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/04/2019 tarih ve 317 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

12-    GÜNDEM (Y.İ.M-318) İlçemizde yapılması planlanan kapalı hayvan pazarı projesinin faaliyete geçmesi için 4.000.000.00 TL borçlanma yetkisinin verilmesi hususunda Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/04/2019 tarih ve 318 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

13-    Dilek ve Temenniler

 

Kaynak: Korkuteli Manşet Gazetesi ( Haber Merkezi )

Diğer GÜNDEM haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.