SON DAKİKA
Hava Durumu

EKİM MECLİSİ SALI GÜNÜ TOPLANACAK

Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Ekim 2021 Olağan Meclis Toplantısını yapmak üzere Salı günü saat:14.30’da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda ilgili gündem konularını görüşüp karara bağlamak üzere toplanacak.

Haber Giriş Tarihi: 02.10.2021 13:28
Haber Güncellenme Tarihi: 02.10.2021 13:28
Kaynak: Haber Merkezi
https://www.korkutelimanset.com
EKİM MECLİSİ SALI GÜNÜ TOPLANACAK

Belediye Başkanı Ömer İşlek’in başkanlığında gerçekleşecek Ekim Meclisinde 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanacak.

 

G Ü N D E M :

 1. Açılış ve yoklama, Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bir önceki karar özetlerinin okunması.

 

 1. GÜNDEM-(İ.Ş.M.-4308) İlçe sınırlarımız içerisinde onaylı imar planında belirlenen yol güzergahlarında, geçmiş dönem imar hakları çerçevesinde zemin katı ticari olmayan imar parsellerin zemin katlarının isteğe bağlı ticari kullanılabilmesi amacıyla, belirlenen yol güzergahlarına cephe parsellere IBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) kullanım hakkının getirilmesini konu alan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik dosyasının Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar Komisyonunun 23/09/2021 tarih ve 50 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

 1. GÜNDEM-(İ.Ş.M.-3384) İlgi dilekçe ile Korkuteli İlçe sınırlarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliği talep edilmiştir. Bahse konu Plan Notlarının Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanması hususunda; İmar Komisyonunun 23/09/2021 tarih ve 51 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

 1. GÜNDEM-(Y.İ.M.-775) Meclis Üyesi Lütfü YAPICI, 17/09/2021 tarih ve 6577 sayılı dilekçe ile; Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyeliğinden istifa ederek bağımsız meclis üyesi olarak devam etmek istediğini belirtmiştir. Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Çevre Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna 06/04/2021 tarih ve 46 sayılı meclis kararı ile komisyon üyesi olarak seçilmiş olup, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinde "Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Komisyon toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği meclis kararı ile düşürülebilir. (Ek cümle:RG-21/8/2014-29095) Bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer. (Ek cümle:RG-21/8/2014-29095) Süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılır." denildiğinden; Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Çevre Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna birer üye seçilmesi hususunda; Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/09/2021 tarih ve 775 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 

 1. GÜNDEM-(M.H.M.-743) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi gereğince hazırlanan 2022 mali yılı Performans Programı yine 2022 mali yılı bütçesine esas teşkil etmek üzere hazırlanmıştır Ekim ayı meclis gündeminde değerlendirilmesi hususunda; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/09/2021 tarih ve 743 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 1. GÜNDEM-(Y.İ.M.-790) 2022/2023/2024 Mali Yılları Gelir Tahmini ve Gider Bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/08/2021 tarih ve 632 sayılı talebi ile Belediye Encümenimizin 29/09/2021 tarih ve 290 sayılı kararı ile görüşülerek, Belediye Meclisimizde görüşülmek üzere havalesi yapılan 2022 yılı ve izleyen iki yıla ait tahmini bütçenin karara bağlanması hususunda; Yazı İşleri Müdürlüğünün 30/09/2021 tarih ve 790 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 1. GÜNDEM-(M.H.M.-742) 2022 mali yılında geçerli olmak üzere iç paydaşlarca hazırlanan ve Müdürlüğümüz ile derlenen 2022 Gelir Tarife Cetvelinin Korkuteli Belediye Meclisince görüşülmesine müteakip kabul edilmesi hususunda; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/09/2021 tarih ve 742 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 1. GÜNDEM-(K.S.İ.M.-32)Sosyal Yardım Yönetmeliği’nin İçeriği ve çeşitleri başlıklı 6.maddesinin “i” bendinde; “Nakdi eğitim yardımı: İhtiyaca göre Belediye meclisince belirlenen miktarda nakdi eğitim yardımıdır. İlk, orta öğretim, ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik nakdi yardımlar için okul müdürlüklerince öğrencinin durumuna dair verilen bilgi ve belge yeterlidir. Ayrıca, üniversite ve lise yerleştirme sınavlarında Korkuteli’nde birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere Belediye Meclisince belirlenen miktarda öğrenim yardımı yapılır.” Düzenlemesine yer verilmiştir. Söz konusu Yönetmelik, Sayıştay Başkanlığının 29.12.2015 tarihli ve 55717 sayılı uygun görüşü ile onaylanmıştır. Şartları taşıyan öğrencilere nakdi eğitim yardımının belirlenmesine yönelik, anılan Yönetmelik’in 6.maddesi gereğince, karar alınmak üzere Belediyemiz Meclisinde değerlendirilmesi hususunda; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24/09/2021 tarih ve 32 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 1. GÜNDEM-(İ.Ş.M.-4830) İlgi'de kayıtlı dilekçe ekinde sunulan imar planı dosyasına göre Korkuteli İlçesi Kiremitli Mahallesi 466 adanın güneyinde bulunan trafo alanının, Aşağıpazar Mahallesi 358 adanın kuzeyindeki dere kenarındaki tescil harici alana taşınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının yapılması talep edilmiştir. Korkuteli İlçesi Kiremitli Mahallesi 466 adanın güneyinde bulunan trafo alanının Aşağıpazar Mahallesi 358 adanın kuzeyindeki dere kenarındaki tescil harici alana taşınması hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının DSİ Müdürlüğünün E-89404551-045.99-1569090 sayılı yazısında uygun olduğu belirtilmiştir. Bahse konu talebin Belediye Meclisince değerlendirilerek karara bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/09/2021 tarih ve 4830 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 1. GÜNDEM-(Z.M.-689) 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununda Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlığı altında 15.maddenin b fıkrasında ‘‘Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek’’ hükmü amirdir.6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun

 

 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Belediyemiz görev ve sorumluluk alanları genişlemiş, Belediyemiz Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin güncellenmesi hasıl olmuştur. 05/02/2015 tarih ve 27 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile kesinleşen Belediye Zabıta Tembihnamesinin iptal edilerek, Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve yazımız ekinde gönderilen "Korkuteli Belediyesi Emir ve Yasakları Yeni Uygulama Yönetmeliği" 'nin meclis gündemine alınarak değerlendirilmesi hususunda; Zabıta Müdürlüğünün 01/10/2021 tarih ve 689 sayılı yazısı.

 

 1. GÜNDEM-(E.İ.M.-305) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendinde ''Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.'' Belediye Meclisinin görevleri arasındadır denilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendine göre bu kapsamda ekli listede bilgileri belirtilen taşınmazların durumunun mecliste değerlendirilerek karara bağlanması hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 23/09/2021 tarih ve 49 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

 1. Dilek ve Temenniler.

 

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.