SON DAKİKA
Hava Durumu

Aralık Meclisi yarın toplanıyor

Korkuteli Belediyesi Meclisi Olağan Aralık ayı toplantısı yarın gerçekleşecek. Toplantıda 14 madde görüşülerek karara bağlanacak. Korkuteli Belediye Meclisi’nde görüşülecek olan 9. Maddenin uzun süre tartışılması bekleniyor

Haber Giriş Tarihi: 02.12.2015 08:46
Haber Güncellenme Tarihi: 02.12.2015 08:46
Kaynak: Haber Merkezi
https://www.korkutelimanset.com
Aralık Meclisi yarın toplanıyor

Korkuteli Belediyesi Meclisi Olağan Aralık ayı toplantısı yarın gerçekleşecek. Toplantıda 14 madde görüşülerek karara bağlanacak. Mecliste görüşülecek olan uzun süredir Korkuteli’nin gündeminde olan Kültür Merkezi yapımı için alınacak kredi ile ilgili 9. Madde üzerinde uzun uzun durulması bekleniyor” işte çok konuşulacak olan 9 Madde; “Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan 103 ada 01 parseldeki Kültür Merkezi için 10.000.000,00 TL krediye ihtiyaç duyulduğu hususunda: Fen İşleri Müdürlüğü'nün 30/11/2015 tarih ve 138 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

İşte diğer gündem maddeleri;

 

1- (E.İ.M-21) İlçemiz Küçükköy Mahallesinde 286 parselin sahibi Hakkı GÜLCÜ parselinin imara uygun hale gelmesi için belediyemize ait 7042 ve 7043 parselleri satın almak istemektedir. ‘’5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendinde mülkiyeti belediyeye ait taşınmaz mal alımına , satımına belediye meclisi yetkilidir.’’ Denildiğinden ilgili parsellerin satılıp satılamayacağının belirlenmesi hususunda; Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu'nun 19/11/2015 tarih ve 88 sayılı raporu ile Plan Bütçe Komisyonu'nun 19/11/2015 tarih ve 86 sayılı raporlarının görüşülmesi.

 

2- (E.İ.M-7501) ‘’5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e) bendinde mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz mal alımına, satımına belediye meclisi yetkilidir.’2 denilmekte olup; Mete KAPLAN isimli vatandaş mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Dereköy Mahallesi 106 ada 3 parseli satın almak istemektedir. Konuya ilişkin Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu'nun 19/11/2015 tarih ve 89 sayılı raporu ile Plan Bütçe Komisyonu'nun 19/11/2015 tarih ve 87 sayılı Raporunun görüşülmesi.

 

3- (Z.M-34) Zabıta Müdürlüğümüzde çalışan personele 2016 yılında verilecek olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin belirlenmesinde, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde sunulan K-Cetvelinde belirtilen aylık maktu fazla çalışma ücretinin göz önünde bulundurularak yeniden belirlenmesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonu'nun 19/11/2015 tarih ve 90 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

4- (M.H-27) İlgi sayılı (27/10/2015 tarih ve 5089) dilekçe ile Korkuteli Bel.İnşaat Turizm Temizlik Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu toplantısı almış olduğu kararların sonucunda 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/i gereğince 50.000.000,00 (elli milyon) TL sermaye artışı ve Belediyemizin tasarrufunda bulunan eski Belediye iş hanı 23-24 nolu dükkanların tahsis talebinde bulunmuştur. Sermaye artış kararının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/i gereğince faaliyette bulunacak dükkanların devri veya tahsisi ile ilgili olarak 5393 sayılı belediye Kanunun 18 ve 75 maddeleri ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. Maddesi çerçevesinde görüşülmesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonumuzun 19/11/2015 tarih ve 91 sayılı raporunun görüşülmesi

 

5- (İ.Ş.M-127) 6360 Sayılı kanun kapsamında ilçemize bağlanan 46 adet mülga köy ve 6 adet mülga beldemize ait numarataj çalışmaları başlatılmıştır. Bu çerçevede gelinen aşamada, bahse konu mülga köy ve beldelerimize ait (yeni mahallelerimiz 52 adet) yeni sokak isimleri ve mevcut sokakta isimlerinin güncellenmesi gerekmektedir. Belediye Meclisimizde görüşülerek karar bağlanması hususunda; İsim Belirleme Komisyonu'nun 92 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

6- (Y.İ-1331653) Korkuteli İlçesi Akyaryayla, Karapınar, Nebiler, Söğüt (Manay), Sülekleryayla ve Taşkesiği Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerince yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her mahalle için 6 (altı)’şar adet bilirkişinin seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi hususunda, İmar Komisyonumuzun 24/11/2015 tarih ve  94 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

7- (İ.Ş.M-123) İlçemiz Ulucak Mahallesi Yenilebilir Enerji Emlak Enerji San.Tic.Ltd.Şti. ve Korkuteli Enerji Yenilebilir Enerji San.Tic.Ltd.Şti’nin dilekçesinde Ulucak Mahallesi 2189, 2190, 2193, 2194 ve 3101 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar palanı değişikliği talebinde bulunulmuş olup, konunun Belediye Meclisimizde görüşülerek karara bağlanması hususunda; İmar Komisyonumuzun 24/11/2015 tarih ve 95 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

8- (İ.Ş.M-130) İlgide kayıtlı Korkuteli Malmüdürlüğü’nün yazısı ve ekinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat dosyası ile Alaadin Mahallesi 63 ada 11, 55, 138, 139, 140 ve 151 parsellerde imar planı değişikliği talebinde bulunulmuştur. Bahse konu değişiklik dosyasında yapılan incelemede imar planı tadilatı talep edilen bazı parsellerin maliklerinin vekaletlerinin bulunmadığı görülmüştür. Talep edilen değişiklik dosyasında zayiat oranın yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Konuya ilişkin İmar Komisyonumuzun 24/11/2015 tarih ve 93 sayılı raporunun görüşülmesi

 

9- (F.M-138) Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan 103 ada 01 parseldeki Kültür Merkezi için 10.000.000,00 TL krediye ihtiyaç duyulduğu hususunda: Fen İşleri Müdürlüğü'nün 30/11/2015 tarih ve 138 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

10- (İ.K.M-54) Korkuteli Belediyesi ile Bem-Birsen ve Türk Yerel Hiz-Sen arasında yapılan sözleşme ve ek protokol 31.12.2015 tarihinde sona erecektir.

             Belediyemizde memur düzeyinde çalışan personele adaletli ücret dağılımını sağlamak, çalışanların sosyal ve kültürel düzeylerini yükseltmek böylelikle ekonomik ve sosyal barışı sağlamak, çalışma performansı arttırarak demokratik ve katılımcı çalışma düzeyini amaçlayan SOSYAL DENGE TAZMİNAT SÖZLEŞMESİ 'ni 01.01.2016 tarihinden itibaren dönem sonuna kadar yeniden yapılması için 5393 sayılı belediye kanunu ve 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanunun 32 maddesi gereğince Belediye Meclisinden Belediye Başkanına sözleşme yapma yetkisi verilmesi hususunda   İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün 18/11/2015 tarih ve 54 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

11- (İ.K.M-51) İlgi yazı ekinde gönderilen 01.10.2015 tarih ve 156 sayılı Belediye Meclis Kararında  belirtildiği üzere Belediyemiz mevcut kadro cetvelinde boş bulunan 5. derecedeki Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kadrolarına sözleşmeli personel alınarak çalıştırılması konusu incelenmiş olup karar metninde 5. derecedeki Şehir Plancısı,Mühendis ve Mimar kadrolarının ihdas edildiği , sözleşmeli personel alınması konusunda yetkilendirme yapılmadığı anlaşılmıştır.

Ancak Mali Hizmetler Müdürlüğünün 13.11.2015 tarih ve 77 sayılı yazısı ile 2015 yılı personel giderleri toplamı 7.047.983,62 TL'dir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi hükmünde belirtildiği üzere yıl sonu itibari ile bütçe gerçekleşme oranının personel giderleri oranına %30'un üstünde olacağının değerlendirilmesini ve 2016 yılında sözleşmeli personel alımı konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi   hususunda İnsan kaynakları Müdürlüğü'nün 16/11/2015 tarih ve 51 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

12- (İ.Ş.M-334) Nebiler Mahalle Muhtarı Ergül ALDEMİR'in dilekçesinde İlçenin Nebiler Mahallesinin resmi sınır kayıtları olmadığı, bu nedenle mahalle halkının mağdur durumda olduğu, mahalle sınırlarının belirlenmesi için Antalya Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü'ne yapılan müracaat sonucunda 08/05/2015 tarih ve 12855 sayılı yazı ve ekindeki belgeler ile  Nebiler, Karabayır  ve Elmalı İlçesi Özdemir Mahallesinin sınırları hakkında herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığı yönünde kendisine cevap verildiği belirtilmiş ve Korkuteli İlçe Hukuk İşleri Şefliği'nin 20/05/2015 tarih ve 923 sayılı yazısı ekinde Korkuteli Tapu Müdürlüğü'nden alınan Nebiler ve Karabayır Mahallesinin sınırlarına ait kayıtlar ekte sunulmuştur. Konunun Belediye Meclisi'nde görüşülmesi hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlğü'nün 26/11/2015 tarih ve 334 sayılı yazısnın görüşülmesi.

 

13- (M.H-114) Belediyemizin 2015 yılı gider bütçesinde ödeneği öngörülmeyen ihtiyaç hasıl olan aşağıda listesi yazılı gider tertiplerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu 18. Maddesi ve bu kanuna bağlı Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince ödenek aktarılması  hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 30/11/2015 tarih ve 114 sayılı yazısının görüşülmesi

 

14- (K.S.M-9) Belediyemiz Spor Kulübü bünyesinde faaliyetini sürdüren WUSHU-KİCKBOKS dalında Wushu Balkan şampiyonasında Balkan 3.sü,Türkiye büyükler kickboks şampiyonasında Türkile 1.si ve Sirbistan Belgrad şehrinde Dünya şampiyonasında dünya 5.si derecelerine giren sporcumuz Seren ERKIŞ'ın başarılarından dolayı ödüllendirilmesi hususunda; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 27/11/2015 tarih ve 9 sayılı yazısnın görüşülmesi.

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.