SON DAKİKA
Hava Durumu

Ekim meclisi toplandı

Korkuteli Belediye Meclisi Ekim ayı aylık olağan toplantısını yapmak için, yarın 14:00 de toplandı. Toplam 22 madde görüşen meclis çokta yoğun geçmedi.

Haber Giriş Tarihi: 06.10.2017 11:13
Haber Güncellenme Tarihi: 06.10.2017 11:13
Kaynak: Haber Merkezi
https://www.korkutelimanset.com
Ekim meclisi toplandı

Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, EKİM/2017 Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere 05/10/2017 Perşembe günü saat 14:00’de Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda aşağıda yazılı gündem konularını görüşüp karara bağlamak üzere toplandı. Toplam 22 madde görüşecek olan meclis yoğun geçmedi. Bazıları oy birliği ile kabul edilirken bazı maddelerde oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

                       

                                                                                               

G Ü N D E M                          :

 

1-      Açılış ve yoklama, Saygı duruşu, bir önceki karar özetlerinin okunması

 

2-      (İ.Ş.M-3344) İlgide kayıtlı dilekçe ile Uzunoluk Mahallesi 128 ada 196 parselin sahibi; Korkuteli Belediyesi Meclisi'nin 04.05.2017 tarihli toplantısında görüşülen Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 10.07.2017 tarih ve 642 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan ve 03.08.2017-03.09.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan 'Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi 128 ada 104,105,143,144,145,181,182,183,194,292,293 parsellerin planlanmasına ilişkin onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz talebine ilişkin 21/09/2017 tarih ve 38 sayılı İmar Komisyon Raporun görüşülmesi. Oy birliği ile kabul edildi.

 

3-      (İ.Ş.M 3393) İlgide kayıtlı dilekçede Korkuteli İlçesi Kiremitli Mahallesi 154 ada 1 parsel (Oyun Yeri Cami) ye ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı yapılmasına ilişkin 21/09/2017 tarih ve 39 sayılı İmar Komisyon Raporun görüşülmesi. 90 metrekareyi geçmeyecek şeklide oy birliği ile kabul edildi.

 

4-      (İ.Ş.M-5041) Korkuteli İlçesi İmrahor Mahallesi 222 ada 1 parseldeki Sosyal Tesis Alanında yapılaşma koşullarına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı yapılmasına ilişin 21/09/2017 tarih ve 40 sayılı İmar Komisyon Raporun görüşülmesi. Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

5-      (İŞM-3029) Korkuteli İlçesi imrahor mahallesi 391 ada 18 parsele ait Antalya Büyük Şehir Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih ve 499 sayılı meclis kararı ile  1/5000 ölçekli Nazım İmar planı onaylanmış olup,1/1000 ölçekli,uygulama imar plan tadilatı yapılmasına ilişkin 21/09/2017 tarih ve 41 sayılı İmar Komisyon Raporun görüşülmesi. Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

6-      (İŞM-3028) Korkuteli ilçesi Kargalık Mahallesi 423 ada 1 parselin yapılaşma koşullarının                       değiştiği, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında  tadilat yapılmasına ilişkin 21/09/2017 tarih ve 42 sayılı İmar Komisyon Raporun görüşülmesi. Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

7-      (İ.Ş.M-2048)Korkuteli İlçesi Akyar Mahallesi 215 ada 3,4,5 parseller ve 216 ada 10,18 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Dosyasının onaylanması  talep edilmiştir. Bahse konu Korkuteli İlçesi Akyar Mahallesi 215 ada 3,4,5 parseller ve 216 ada 10,18 sayılı parsellere ilişkin, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince 08.05.2017 tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli uygulama imar plan dosyasına ilişkin, 21/09/2017 tarih ve 43 sayılı İmar Komisyon Raporun görüşülmesi. Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

8-      (E.İ.M308) İlçemiz İmrahor Mahallesi 135 ada 1 parselle 174 ada 1 parselin satışını talep etmiştir. 5393 Sayılı kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrasında Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulması halinde tahsisin kaldırılmasına üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek. '' belediye meclisinin yetkisindedir denilmektedir. Bu nedenle ilgili ada parsellerin satılıp satılmayacağı hususunda; Plan Bütçe Komisyonun 22/09/2017 tarih ve 44 sayılı raporun görüşülmesi.

Oy çokluğu ile reddedildi.

 

9-      (E.İ.M-297) Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Küçükköy Mahallesi 29 parseli Türkiye Diyanet Vakfı Korkuteli şubesi imam lojmanı yapılmak suretiyle devrini talep etmektedir. 5393 Sayılı Kanunun 75. maddesinin (d) fıkrası gereğince, ilgili parselin Türkiye Diyanet Vakfı Korkuteli şubesine devrinin yapılıp yapılamayacağı, yapılırsa ne kadar süre ile yapılacağının meclisçe karara bağlanması hususunda Plan Bütçe Komisyonun 22/09/2017 tarih ve 45 sayılı raporun görüşülmesi. Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

10-  (K.S.İ 70) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (o) bendi hükmünce merkezi Balıkesir olmak üzere "Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği" Kurulması kurulacak olan birlikte kurucu üye olarak yer alması ve 5355 sayılı Mahalli idare Birlikleri Kanununun 5. Maddesine istinaden hazırlanan birlik tüzüğünün incelenmesi hususunda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27/09/2017 tarih ve 70 sayılı yazısının görüşülmesi. Oy birliği ile ilgili komisyona havale edildi

 

11-    (Y.İ.M-693) İlçemiz Uzunoluk Mahallesinde 998 ada 1 nolu taşınmaz üzerinde Ramazan KIVRAK adına kayıtlı iken şu anda belediye imar planı doğrultusunda park olarak kullanılmaktadır. 998 ada 1 parselde bulunan bu parkın adının evveliyatı göz önünde bulundurularak Hacı Ramazan KIVRAK olması veya mevcut bir isim konulmuş ise bu şekilde değiştirilmesi hususunda: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26/09/2017 tarih ve 693 sayılı yazısının görüşülmesi. Oy birliği ile ilgili komisyona havale edildi

 

12-    (İ.Ş.M-3814) İlgide kayıtlı dilekçe ile Uzunoluk Mahallesi 128 ada 332 parselin sahibi; Korkuteli Belediyesi Meclisi'nin 04.05.2017 tarihli 63 sayılı meclis kararında görüşülen Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 10.07.2017 tarih ve 643 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan ve 16.08.2017-16.09.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan 'Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi 128 ada 56 parselin güneyindeki park alanındaki trafo alanı planlanmasına ilişkin onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz talebinde bulunmuştur. Bahse konu itirazın değerlendirilmesi hususunda ; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/09/2017 tarih ve 3814 sayılı yazısının görüşülmesi. Oy birliği ile ilgili komisyona havale edildi

 

13-    (İ.Ş.M-3750) İlgide kayıtlı yazı ekinde sunulan Antalya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 26.07.2017 tarih ve 1848 sayılı yazısında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13 üncü maddesinin (d) bendi gereğince Kamu Yararı Kararı alınacak yerlere ilişkin olarak ada, pafta, parsellerin belirtildiği  Belediye Meclis Kararının alınması talep edilmiştir.Bahse konu yazıya ilişkin olarak N24D-21B pafta 138 ada 11 ve 16  parsel sayılı taşınmazlar için Kamu Yararı Kararı alınması hususunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/09/2017 tarih ve 3750 sayılı yazısının görüşülmesi. Oy birliği ile ilgili komisyona havale edildi

 

 

14-    (İ.Ş.M-3811) ilgi'de kayıtlı dilekçenin ekinde sunulan imar planı dosyasına göre Korkuteli İlçesi Kargalık Mahallesi 408 ada 11 parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması talep edilmiştir. Bahse konu ada parsel hakkında hazırlanan uygulama imar planı değişiklik dosyasına 4724,26 sayılı plan işlem numarası alınmış olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/09/2017 tarih ve 3811 sayılı yazısının görüşülmesi. Oy birliği ile ilgili komisyona havale edildi

 

15-    (İ.Ş.M-5617) İlgi'de kayıtlı dilekçenin ekinde sunulan imar planı dosyasına göre Korkuteli İlçesi Akyar Mahallesi 220 ada 90 parselin 08.04.2011 tarih ve 242 sayılı Antalya il Özel İdaresi tarafından  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onaylanmış olup, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması talep edilmiştir. Bahse konu ada parsel hakkında hazırlanan uygulama imar planı değişiklik dosyasına 28828 sayılı plan işlem numarası alınmış olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 5617 sayılı yazısının görüşülmesi. Oy birliği ile ilgili komisyona havale edildi

 

16-    (İ.Ş.M-3817) İlçemiz, Yenimahalle 536 ada 1 parsel sayılı taşınmaz için 22.03.2017 tarih ve 1523 sayılı dilekçe ile Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı başvurusunda bulunulmuş ve 04.08.2016 tarih ve 100 sayılı Korkuteli Belediyesi Meclis Kararı ile dosyanın tekrar incelenmek üzere ilgili idaresine gönderilmesine karar verilmiştir. İlgili görüşler doğrultusunda söz konusu İmar Planı Tadilatı talebinin Belediye Meclisince değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/09/2017 tarih ve 3817 sayılı yazısının görüşülmesi. Oy birliği ile reddedildi.

 

17-    (İ.Ş.M-3840) İlgi'de kayıtlı dilekçenin ekinde sunulan imar planı dosyasına göre Korkuteli İlçesi Uzunoluk Mahallesi 137 ada 29 parselde (Cumhuriyet Ortaokulu) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması talep edilmiştir. Bahse konu ada parsel hakkında hazırlanan uygulama imar planı değişiklik dosyasının Belediye Meclisinde görüşülmesi hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/10/2017 tarih ve 3840 sayılı yazısının görüşülmesi. Oy birliği ile ilgili komisyona havale edildi

 

18-    (M.H.M-5590) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi gereğince hazırlanan 2018 mali yılı Performans Programı yine 2018 mali yılı bütçesine esas teşkil etmek üzere hazırlanmış olup, Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 5590 sayılı yazısının görüşülmesi. Gelecek hafta içi meclis tekrar toplanacak.

 

 

19-    (Y.İ.M-694) 2018/2019/2020 Mali Yılları Gelir Tahmini ve Gider Bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14/08/2017 tarih ve 576 sayılı talebi ile Belediye Encümenimizin 15/08/2017 tarih ve 245 sayılı kararı ile görüşülüp, Belediye Meclisimizde görüşülerek karara bağlanması hususunda Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/09/2017 tarih ve 694 sayılı yazısının görüşülmesi. İlgili gündem maddesi ile alakalı meclis tekrar toplanacak.

 

20-    (M.H.M-702) 2018 Mali Yılında geçerli olmak üzere iç paydaşlarca hazırlanan ve Müdürlüğümüz ile derlenen 2018 Gelir Tarife Cetvelinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 702 sayılı yazısının görüşülmesi. İlgili gündem maddesi ile alakalı meclis tekrar toplanacak.

 

21-    (F.İ.M-693) Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kurulması düşünülen sıcak asfalt plenti için  3.000 000,00 TL krediye ihtiyaç duyulmuştur. Konunun Mecliste görüşülerek karara bağlanması hususunda, Fen İşleri Müdürlüğünün 02/10/2017 tarih ve 693 Sayılı yazısının görüşülmesi. Oy birliği ile ilgili komisyona havale edildi

 

22-    Dilek ve Temenniler.

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.