SON DAKİKA
Hava Durumu

Meclis 3 ay aradan sonra toplanıyor

Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Temmuz/2020 Olağan Meclis Toplantısını yapmak üzere 07 Temmuz 2020 Salı günü (bugün) saat 14.30’da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 20 gündem maddesini görüşüp karara bağlamak üzere toplanacak.

Haber Giriş Tarihi: 07.07.2020 12:26
Haber Güncellenme Tarihi: 07.07.2020 12:26
Kaynak: Haber Merkezi
https://www.korkutelimanset.com
Meclis 3 ay aradan sonra toplanıyor

Korkuteli Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı 3 ay aradan sonra yoğun gündem maddeleri ile bugün toplanacak. Meclis toplantısında 20 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanacak. 


G Ü N D E M                                   :

 

       Açılış ve yoklama, Saygı duruşu, bir önceki karar özetlerinin okunması.

 

 1. GÜNDEM-(E.İ.M-74) Ekli listede belirtilen mülkiyeti diğer Kurumlara ait spor tesislerini Korkuteli'li vatandaşlarımızın ve Belediyemiz sporcularının kullanabilmesi ve tesislerin bakım onarımının yapılabilmesi için Belediyemizce 10 (on) yıl süreli tahsis alınması düşünülmektedir. 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrasına istinaden, Plan ve Bütçe Komisyon’un 20/03/2020 tarih ve 19 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

 1. GÜNDEM-(İ.Ş.M-512) Korkuteli İlçe Sınırlarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Revizyonu hazırlanmıştır. Bahse konu Plan Notlarına ilişkin, Planlama ve İmar Komisyon’nun 20/03/2020 tarih ve 26 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

 1. GÜNDEM-(İ.Ş.M-513) Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Uzunoluk Mah. 62 ada 8 parselin karayolu ilave kamulaştırma sınırına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin 10.01.2020 tarih ve 19 sayılı meclis kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine  göre 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği başvurusunda bulunulmuştur. Söz konusu İmar Planı Değişikliği talebine ilişkin, Planlama ve İmar Komisyon’nun 20/03/2020 tarih ve 21 sayılı raporunun görüşülmesi

 

 1. GÜNDEM-(….805) İlçemizin gururu Türkiye Başpehlivanı Ali GÜRBÜZ’ün isminin Belediye Meclisinin uygun göreceği bir caddeye verilmesi hususunda Saadet Partisi’nin 03/03/2020 tarih ve 805 sayılı talebine ilişkin, İsim Belirleme Komisyon’un 19/03/2020 tarih ve 18 sayılı raporunun görüşülmesi

 

 1. GÜNDEM-(Y.İ.M-250) 5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince Bir yıl görev yapmak üzere iki adet daimi Encümen Üyesi (gizli oyla) seçiminin yapılması hususunda, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15/06/2020 tarih ve E.250 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 1. GÜNDEM-(Y.İ.M-251) 5393 Sayılı Kanunun 24.maddesi uyarınca en az 3 en fazla 5 kişiden oluşacağından ihtisas komisyonlarında görev alacak komisyon üye sayısının belirlenmesi, hususunda Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15/06/2020 tarih ve E.251 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 1. GÜNDEM-(Y.İ.M-252) 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu,  Planlama ve İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Çevre Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, İsim Belirleme Komisyonu üye seçimlerinin hususunda Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15/06/2020 tarih ve 252 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 1. GÜNDEM (Y.İ.M-253) Belediye Meclisimizin 04/02/2020 tarih ve 15 sayılı Kararıyla İlçemiz Çiftçi Malları Koruma Meclisine asil üye olarak seçilen ilçemiz Mahalle Muhtarlarından Tahsin KESER, Tekin KORUCU, İsmail AKGÜN, Kadir KAYA, Ali ÜZÜM, tarafından ortak imza ile istifa ettiklerine dair, Kaymakamlık Makamının 02/06/2020 tarih ve E.1135 sayılı yazısı, 03/06/2020 tarih ve E.1168 sayılı yazıları ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 09/06/2020 tarih ve E.1556883 Sayılı yazılarının görüşülmesi ve yeniden 5 adet asil üye, 5 adet yedek üye seçimi hususunda Yazı İşleri Müdürlüğünün 15/06/2020 tarih ve E.253 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 1. GÜNDEM-(M.H.M-145) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun faaliyet raporu başlıklı 41.maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56 maddesi kapsamında hazırlanan 2019 idare  Faaliyet Raporunun görüşülmesi hususundaki Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 17/03/2020 tarih ve E.145 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 1. GÜNDEM-(M.H.M-225) 2019 Yılı gelir gider ve bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerin incelenmesi sonucu düzenlenen, Denetim Komisyonu Raporunun görüşülmesi hususundaki Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30/06/2020 tarih ve 225 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 1. GÜNDEM-(M.H.M-E.215) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2019  mali yılı Bütçe Kesin Hesabı Belediye Kanunun 34. ve 46 maddeleri gereğince Encümen gündeminde görüşülmesine müteakip, Belediye Meclisinde değerlendirilmesi hususunda, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/06/2020 tarih ve E.215 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 1. GÜNDEM-(K.Sİ.M-E.12) 2020 Yılında yapılan tüm spor dalları karşılaşmalarında dereceye giren sporcuların 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesinin (b) bendi uyarınca ödüllendirilmesi hususunda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 20/03/2020 tarih ve E.12 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 1. GÜNDEM-(Çev.Kor.M-E.75) Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarih ve 5 sayılı kararı ile Belediyemize iş makinesi, kamyon alımı konusunda 2.500.000,00-TL borçlanma yetkisi verilmişti. Belediye Meclis kararı gereği kamyon alımı için İller Bankasından 2.500.000,00-TL borçlanılmış ve bu borçlanmadan 2.082.990,00-TL kullanılarak 5 adet üst yapılı hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu Devlet Malzeme Ofisinden alınmıştır. Borçlanmadan kalan 417.010,00 TL nin yine 1 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu alınmasında kullanılmak üzere konunun meclisçe değerlendirilmesi hususunda; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 22/06/2020 tarih ve E.75 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 1. GÜNDEM: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 23/06/2020 tarih ve E.76 sayılı yazısı, Çöp Toplama ve taşıma işinin sağlıklı yürütülmesi ve çevre sağlığı açısından 2 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama kamyonu, 1 adet konteynır yıkama dezenfeksiyon aracı, 1 adet damperli kamyon (Moloz ve harfiyat toplamak için), 1 adet su arozözü (Pazar yerlerini yıkamak için),  3 adet kamyonet (Pazar yerlerine ve mahalle temizliklerinde işçi nakil ve konteyner tamirat bakım aracı olarak), 2 adet binek (Çalışmaların Kontrolü için) araca ihtiyaç vardır. Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01/07/2020 tarih ve 486  sayılı yazısı, 2021 yılı programı kapsamında ilçemize bağlı 58 mahallede sathi kaplama asfalt döküleceği öngörülmektedir. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün daha etkin ve verimli çalışabilmesi için yol yapılacak mahallelerde alt yapı malzemesi hazırlamak için 1 adet mobil konkasör, kullanılacak malzemelerin nakli için 2 adet kamyon ve yolun hazırlanma ve sıkıştırılmasında kullanılmak üzere 2 adet su arazözü ihtiyacı bulunmaktadır. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 01/07/2020 tarih ve 106 sayılı yazısı: Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde,  98 adet park, 1 adet mesire alanı, kanal çevresi yeşil alanı ve yeni yapılmakta olan seyir teras ve piknik alanların artması, Bu kapsamda Belediyemiz Park ve Bahçeleri Müdürlüğünün daha etkin ve verimli çalışabilmesi  için 1 adet beko loder (kepçe),1 adet kamyon ve 1 adet su arazözü ihtiyacı bulunmaktadır, Bahsi geçen taleplerin karşılanması için Çevre ve Kontrol Müdürlüğüne 4.000.000.00TL,(dört milyon) Fen İşleri Müdürlüğüne 4.500.000.00TL, (dört milyon beş yüz bin) Park Bahçeler Müdürlüğüne 1.500.000.00TL (bir milyon beş yüz bin) ödenek tahsisi edilmesine, karşılığında iç borçlanma yöntemiyle İller Bankasından 10.000.000,00.TL (Onmilyonlira) kredi kullanılması iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Ömer Niyazi İŞLEK’in yetkili kılınması.

 

 1. GÜNDEM-(İ.K.M-188) Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğine göre (C-9) grubunda yer almaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi ile Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği gereği Belediye Meclis tarafından iptal ve ihdasının yapılması düşünülen ekli cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdas edilmesi hususunda; İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün 01/07/2020 tarih ve 188 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 1. GÜNDEM-(E.İ.M-397) İrfan ÖNAL adlı vatandaş Uzunoluk Mahallesi 1195 ada 1 parsel nolu taşınmazda Hz. Hamza Camii'nin yanına Aş Evi de yaptırmıştır. İrfan ÖNAL 19.02.2020 tarih ve 591 sayılı dilekçesindeki şartlar karşılığında Aş Evini Belediyemize bağışlamak istemektedir.  5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (g) fıkrasında; ''Şartlı bağışları kabul etmek'' Belediye Meclisinin görevidir denildiğinden; Konunun Belediye Meclisinde değerlendirilmesi hususunda; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 01/07/2020 tarih ve 397 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 1. GÜNDEM-(F.İ.M-489) İlçemiz Alaaddin Mahallesinde yapılmakta olan hayvan pazarında ilave imalatlar nedeniyle fiyat farkları oluştuğundan, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne, Pazaryeri yapımı için alınan borçlanmanın 2.000.000.00(TL)'nın (ikimilyon) Hayvan Pazarı için aktarılmasına ayrıca İller Bankasından kullandırılmak üzere  1.500.000.00 (TL)(birmilyonbeşyüzbin)  kredi  için gerekli izinlerin verilmesi hususunda, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01/07/2020 tarih ve 489 sayılı yazısı, Belediyemiz yatırım ve cari borç ödemeleri işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den 7.500.000,00 TL (Yedimilyonbeşyüzbin) nakdi, gayri nakdi kredinin, (Teminat Mektubunun)  5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (d) bendi gereğince kullanılmasına, kredi iş ve işlemlerini yürütmek üzere  Belediye Başkanı Ömer Niyazi İŞLEK 'in yetkili kılınması hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01/07/2020 tarih ve 229-230 sayılı yazıları, İller Bankası A.Ş.'nin Belediyelere gönderdiği payların düşmesi nedeni ile İller Bankası tarafından belediyelerin söz konusu açıklarını telafi etmesi amacıyla kullandıracağı krediler kapsamında 2.500.000,00 TL(ikimilyonbeşyüzbin) nakdi kredinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (d) bendi gereğince kullanılmasına, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İŞLEK’in yetkili kılınması,

 

 1. GÜNDEM-(F.İ.M-490) İlçemiz Alaaddin Mahallesinde yapılmakta olan hayvan pazarı ve borsası işletmesinde uygulanmak üzere ücret tarife cetvelleri düzenlenmesi (Hayvan giriş-çıkış muayene, menşe) ücretlerinin belirlenmesi, hayvan pazarı ve borsa yönetmeliğinin görüşülmesi hususunda Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01/07/2020 tarih ve 490 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 1. GÜNDEM-(M.H.M-231) Antkor İnşaat  Anonim Şirketi'ne 25.04.2016 Tarih ve 80 nolu meclis kararı ile İlçenin Akyar Mahallesi  278 ada 182 parselde bulunan taşınmaz ayni sermaye olarak aktarılması kararlaştırılmıştır. Ancak şirkete devir edilememiştir. Bu nedenle bu arazinin yerine, ayni sermaye olarak muadil bir gayrimenkulün Antkor İnşaat  Anonim Şirketi'ne devir edilmesi hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01/07/2020 tarih ve 231 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 1. Dilek ve Temenniler

 

 

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.