SON DAKİKA
Hava Durumu

Şubat meclisi yarın toplanacak

Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, ŞUBAT/2023 Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere 07/02/2023 Salı günü saat 14:30’da Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda aşağıda yazılı gündem konularını görüşüp karara bağlamak üzere toplanacak.

Haber Giriş Tarihi: 06.02.2023 12:57
Haber Güncellenme Tarihi: 06.02.2023 12:57
Kaynak: Haber Merkezi
https://www.korkutelimanset.com
Şubat meclisi yarın toplanacak

G Ü N D E M :

1. Açılış ve yoklama, Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bir önceki karar özetlerinin okunması.

2. GÜNDEM-(E.İ.M.-451) ''2464 Sayılı Belediye Kanunun 52 ve 97. Maddeleri ile 5393 Sayılı Kanunun 59. Maddesinde Belediye Meclisleri tahsil edeceği ücretlerle ilgili tarife belirleyebilirler'' denilmektedir. Bu kapsamda İlçemiz Alaaddin Mahallesi 1362 ada 1 parseldeki Canlı Hayvan Pazarı ve Borsasının bulunduğu tesisteki, Otel için; Kişi Başı Konaklama, 2 Kişilik Konaklama ve Oda Bazında Konaklama ücretlerinin, Muhtelif günlerde kurulan; Saman, ayakkabı, hırdavat, tekstil v.s. gibi tezgah açan pazarcılardan alınacak işgaliye ücretlerinin, 2023 yılı tarifelerinin güncellenmesinin Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 24/01/2023 tarih ve 4 sayılı raporunun görüşülmesi.

3. GÜNDEM-(F.İ.M.-1219) Belediyemiz, Fen İşleri Müdürlüğü Bünyesinde çalıştırılmak üzere, 2023 yılı yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere, bir (1) adet 110'luk (250-350 Ton/Saatte) Kapasite Mobil Konkasör Tesisi, iki (2) adet 25 tonluk hafriyat kamyonu ve bir (1) adet lastik tekerlekli loder kepçe, bir (1) adet çekici, bir (1) adet çift kabin pickup kamyonet, satın almak üzere, 25.000.000,00 TL kredi kullanılması için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 24/01/2023 tarih ve 5 sayılı raporunun görüşülmesi.

4. GÜNDEM-(Ç.K.M.-154) Belediyemiz, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Bünyesinde çalıştırılmak üzere İki (2) adet 13 + 1,5 m³ çöp kamyonu ve Bir (1) adet konteyner yıkama kamyonu almak üzere; 6.500.000,00 TL kredi kullanılması için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 24/01/2023 tarih ve 6 sayılı raporunun görüşülmesi.

5. GÜNDEM-(P.B.M.-120) Belediyemiz, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bünyesinde çalıştırılmak üzere 1 (Bir) adet 20 tonluk arazöz kamyonu satın almak üzere, 3.500.000,00TL kredi kullanılması için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 24/01/2023 tarih ve 7 sayılı raporunun görüşülmesi.

6. GÜNDEM-(İ.K.M.-429) Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğine göre (C-9) grubunda 269 memur, 133 sürekli işçi kadrosu tahsis edilmiştir. Mevcut kadro cetveline göre bu güne kadar 243 adet memur kadrosu Belediye Meclisine ihdas edilmiş olup ihdas edilen memur kadroların 42 adeti dolu 201 adedi boştur. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi ile Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği gereği Belediye Meclis tarafından Teftiş Kurulu Müdürlüğü biriminin kurulması ve serbestte bulunan ihdasının yapılması düşünülen ekli cetvelde belirtilen 1. Derecede G.İ.H. Sınıfında Teftiş Kurulu Müdürü ve 2. Derecede G.İ.H. Sınıfında Müfettiş kadrolarının ihdas edilmesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 24/01/2023 tarih ve 8 sayılı raporunun görüşülmesi.

7. GÜNDEM-(İ.K.M.-431) Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenen Norm Kadro Standardı Cetvellerinin (C9) grubunda 269 adet Memur, 133 adet Sürekli İşçi Kadrosu tahsis edilmiştir. Korkuteli Belediye Meclisi tarafından Norm Kadro cetvellerine göre 243 adet Memur kadrosu, 133 adet Sürekli İşçi kadrosu İhdas edilmiş olup memur kadrolarının 42 adeti dolu, 201 adeti boştur. Belediyemiz mevcut kadro cetveline göre;6495 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Sosyolog,6535 Unvan kodlu T.H.S. 8. Derecedeki Programcı, kadrolarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2023 Yılı için ücretlerinin belirlenmesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 24/01/2023 tarih ve 9 sayılı raporunun görüşülmesi.

8. GÜNDEM-(İ.Ş.M- 5532) Antalya İli, Korkuteli ilçesi, 1/25000 ölçekli Varsak Yaylası-Başpınar Köy Yerleşik Alanı Gelişme Alanı Planı Antalya İl Özel İdaresi tarafından onaylanmış olup ardından Dereköy Yaylası 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yine aynı kurum olan Antalya İl Özel İdaresinin 07.02.2014 tarih ve 119 sayılı İl Genel Meclis Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıda 07.02.2014 tarih ve 120 sayılı İl Genel Meclisi Kararı ile onaylanmıştır. 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6360 sayılı ''On Dört İlde Beüyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Korkuteli ilesi sınırları içerisinde kalan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin yetki alanı kapsamında kalan alanlar için hazırlanan Korkuteli ilçesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı 11.03.2019 tarih 174 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Antalya Büyükşehir Belediyesince 11.03.2019 tarih ve 174 sayılı BMK ile onaylanan Korkuteli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı onayı ile birlikte, bu plandan önce Antalya İl Özel İdaresi tarafından onaylanan Varsak Yaylası-Başpınar Köy Yerleşik Alanı Gelişme Planı da dahil 1/25000 ölçekli Planlar hükümsüz kalmıştır. Bu çerçevede Antalya Büyükşehir Belediyesince Dereköy Yaylası 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2022 tarih ve 1031 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İlgide kayıtlı dilekçe ile Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2022 tarih ve 1031 sayılı kararı ile onaylanmış Dereköy Yaylası 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan hükümlerine uygun olarak hazırlanan plan ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinde belirtilen aykırılığı ve uyumsuzluğu gidermek, alt ölçekli plan hükümlerinin üst ölçekli plan hükümlerine uygun olmasını sağlamak amacıyla 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar Komisyonunun 25/01/2023 tarih ve 10 sayılı raporunun görüşülmesi.

9. GÜNDEM-(İ.Ş.M-6155)İlgi a'da ve b'de kayıtlı dilekçeler ile 22.11.2022 tarihinde askıya çıkarılan Kargalık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 194 ada 4, 5, 6, 7, 8 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz edilmiştir. Bahse konu Kargalık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 194 ada 4, 5, 6, 7, 8 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazların Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar Komisyonunun 25/01/2023 tarih ve 11 sayılı raporunun görüşülmesi.

10. GÜNDEM-(İ.Ş.M-6269) İlgide kayıtlı dilekçe ile İlçenin Uzunoluk Mahallesi 91 ada 17 parsellere konut alanı ve park alanı olarak planlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.11.2022 tarih ve 1030 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar Komisyonunun 25/01/2023 tarih ve 12 sayılı raporunun görüşülmesi.

11. GÜNDEM-(E.İ.M-70) Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kayabaş Mahallesi Eski 127 ada 1 parselin 243,19 m2'lik kısmını, Yeni 127 ada 4 parsel (243,19 m2) nolu taşınmazı yol inşaat ve emniyet sahası için Kamulaştırma kararı almış ve taşınmaz için Belediyemize 78.015,66 TL bedel ödeyebileceğini bildirmiştir. 5393 Sayılı Kanunun (e) bendinde; ''Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek'' Belediye Meclisinin yetkisindedir denildiğinden; Konunun Belediye Meclisince değerlendirilerek karara bağlanması hususunda; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/01/2023 tarih ve 70 sayılı yazısının görüşülmesi.

12. GÜNDEM-(E.İ.M-72) Ekli listede belirtilen mülkiyeti diğer Kurumlara ait spor tesislerini Korkuteli'li vatandaşlarımızın ve Belediyemiz sporcularının kullanabilmesi ve tesislerin bakım onarımının yapılabilmesi için Belediyemizce 5 (Beş) yıl süreli tahsis alınması düşünülmektedir. 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrasında; ''Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek'' Belediye Meclisinin görevidir denildiğinden; konunun meclisce görüşülerek karara bağlanması hususunda; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/01/2023 tarih ve 72 sayılı yazısının görüşülmesi.

13. GÜNDEM-(İ.K.M-61) 26.01.2023 Tarih ve 32085 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7433 Sayılı Kanunun 3. Maddesinin (b) Fıkrasında ''28.11.2022 tarihi itibariyle İl Özel İdaresi, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde Sözleşmeli olarak çalışmakta olan personellerin çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.'' denilmektedir. Yine aynı kanunun (ç) Fıkrasında ''Sözleşmeli Personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri ve öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık ve derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.'' denildiğinden; 7433 Sayılı Kanun gereği atanmaya hak kazanan 10 adet Eğitmen ve 1 adet Mimar personelin ilgili maddeler kapsamında çalışma süreleri ve eğitim durumları değerlendirilmiş olup atamalarına uygun kadroların iptal ve ihdası için; Belediyemizde boş bulunan; 9880 Unvan kodlu G.İ.H.S. 5. Derecedeki 8 Adet Eğitmen kadrosunun, 9880 Unvan kodlu G.İ.H.S. 7. Derecedeki 2 Adet Eğitmen kadrosunun, 8505 Unvan kodlu T.H.S. 1. Derecedeki 1 Adet Mimar kadrosunun iptal edilerek, 9880 Unvan kodlu G.İ.H.S. 8. Derecedeki 10 Adet Eğitmen kadrosunun, 8505 Unvan kodlu T.H.S. 3. Derecedeki 1 Adet Mimar kadrosunun ihdas edilmesi için (II) sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile (I) sayılı Memur Kadro İhdas Cetveli düzenlenerek ekte sunulmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi ile Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği gereği Belediye Meclis tarafından iptal ve ihdasının yapılması için gerekli kararın verilmesi hususunda; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 01/02/2023 tarih ve 61 sayılı yazısının görüşülmesi.

14. GÜNDEM-(İ.Ş.M-6154) İlgide kayıtlı dilekçe ile İlçenin Sımandır Mahallesi 1928 ve 1930 parsellerin GES (Güneş Enerji Santrali) olarak planlanmasına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.12.2022 tarih ve 1099 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/12/2022 tarih ve 6154 sayılı yazısının görüşülmesi.

15. GÜNDEM-(İ.Ş.M-654) İlgide kayıtlı yazı ile Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 13.01.2022 tarihli ve E-58271140.602.07.01.207002880 sayılı yazısı gereğince 31.12.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' çerçevesinde Park alanlarına Aile Sağlığı Merkezi yapılabilmesi için ekteki tabloda belirtilen parklara Aile Sağlığı Merkezi binalarının yapılmasına yönelik muvafakat verilmesi talebinde bulunulmuştur. Söz konusu muvafakat talebinin Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/02/2023 tarih ve 654 sayılı yazısının görüşülmesi.

16. GÜNDEM-(İ.Ş.M-657) İlgide kayıtlı yazı ekinde sunulan Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 01.02.2023 tarih ve 8774249 sayılı yazısında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13 üncü maddesi gereğince Kamu Yararı Kararı alınacak yerlere ilişkin olarak ada, pafta, parsellerin belirtildiği Belediye Meclis Kararının alınması talep edilmiştir. Bahse konu yazıya ilişkin olarak Datköy Mahallesi N24C21D nolu pafta 139 ada 2 parsel sayılı taşınmaz için Kamu Yararı Kararı alınmasının Belediyemiz Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/02/2023 tarih ve 657 sayılı yazısının görüşülmesi.

17. GÜNDEM-(E.İ.M-79) Belediyemiz bünyesinde hali hazırda bulunan ve gerekli gördüğü zaman tasarrufunda bulunan cadde-sokaklara yapacağı; Işıklı-Işıksız Bilboard, Tek ayaklı mega board, Raket board, otobüs durakları v.b. nitelikteki reklam asılabilecek yerleri 10 (On) yıllığına Yüzde yüz hissesi Belediyemize ait Korbel Sosyal Tesisler İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi'ne kiraya vermeyi planlamaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendinde ''Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.'' Belediye Meclisinin görevidir denildiğinden, Söz konusu konun meclisce görüşülerek karara bağlanması hususunda; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/02/2023 tarih ve 79 sayılı yazısının görüşülmesi.

18. GÜNDEM-(F.İ.M-205) 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen Akyar, Avdan, Bahçeyaka, Bayat, Bayabademleri, Beğiş, Bozova, Büyükköy, Çaykenarı, Çıvgalar, Çomaklı, Çukurca, Dereköy, Duraliler, Esenyurt, Garipçe, Göçerler, Gümüşlü, Güzle, İmecik, İmrahor, Karabayır, Karakuyu, Karataş, Kargalık, Kargın, Kayabaş, Kemerağzı, Kırkpınar, Kızılaliler, Kızılcadağ, Kozağacı, Köseler, Küçükköy, Küçüklü, Leylek, Mamatlar, Manay, Nebiler, Osmankalfalar, Söğütcük, Sülekler, Taşkesiği, Tatköy, Sımandır, Yakaköy, Yazır, Yeleme, Yelten, Yeşiloba, Yeşilyayla ve Yukarı karaman olmak üzere toplam 52 adet mahallelerimizde 2023 yılı içerisinde yapılacak sathi kaplama ve asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere 25.000.000 TL bitüm, 15 000.000 TL parke taşı alımı yapılması için İller Bankasından kredi kullanılmak üzere Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususunda; Fen İşleri Müdürlüğü’nün 03/02/2023 tarih ve 205 sayılı yazısının görüşülmesi.

19. GÜNDEM-(B.M-30/972) Belediye Meclisimizin 03/01/2023 tarih ve 8 sayılı kararı ile Belediyemiz Denetim Komisyonu oluşturulmuş olup; 2022 mali yılına ait gelir-gider ile bunlara ait hesap kayıt işlemleri inceleneceğinden 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince komisyonda görev almak üzere bir adet yeterli bilgi ve beceriye sahip memur talep edilmesi konusunun Belediye Meclisinde değerlendirilmesi hususunda; Başkanlık Makamının 02/02/2023 tarih ve 30/972 sayılı yazısının görüşülmesi.

20. GÜNDEM-(B.M-31/973) Antalya Valiliği'nin ilgi yazısında; Korkuteli Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluşuna, Belediyemizin dahil olması ve bu maksatla kuruluşun, Müteşebbis Heyetinde Belediyemizin temsil edilebilmesi için asgari bir payın bedelsiz devredilmesi talebimizin, Valilik Makamının 12.01.2023 tarih ve 103171 sayılı Makam Oluru ile %6 oran karşılığı 1 payın Belediyemize devredilmesi uygun görüldüğü belirtilmiştir. İlgi yazıda; Korkuteli Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetine pay oranı ve katılımcı bilgilerinin Belediye Meclisinde görüşülerek karar alınması hususu belirtildiğinden; müteşebbis heyetine %6 oran karşılığı 1 pay ve katılımcı olarak Asil Üye Belediye Başkanı Ömer Niyazi İŞLEK, Yedek Üye Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin BAYIR'IN belirlenmesi ve söz konusu devir konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunda; Başkanlık Makamının 02/02/2023 tarih ve 31/973 sayılı yazısının görüşülmesi.

21. Dilek ve temenniler.

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.