SON DAKİKA
Hava Durumu

BASİT USULE VERGİ MUAFİYETİ

Yazının Giriş Tarihi: 29.10.2021 15:27

Bu kapsamda 2021 yılına ait 2022 yılının şubat ayında ve daha sonraki yıllarda verilmesi gereken beyannameler artık verilmeyecek. 

 

KİMLER BASİT USUL MÜKELLEF

2021 yılı için ;

İşyeri Yıllık kira bedeli Büyükşehir Belediye Sınırları içinde 12.000 T.L.’nin altında olanlardan;

-Alım-Satım yapanların yıllık alımları tutarı 150.000 TL’yi, satışları tutarı da 240.000 TL’yi aşmayanlar.

-Alım-Satım dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri yıllık gayrisafi iş hasılatları 76.000 TL’yi aşmayanlar.

-Yukarıdaki  işleri birlikte yapanlardan yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 150.000 TL’yi aşmayanlar.

-Özellikle basit usulden faydalanamayacak işler ( Sarraf, Emlakçı, Müteahhit vb.) ile iştigal etmeyenler.

 

ZATEN İSTİSNA YOKMUYDU?

Basit usule tabi mükellefler için 2021  yılı gelirlerine uygulanmak üzere 14.000 TL indirim tutarı belirlenmişti. Mükellefler bu tutarın üzerindeki kazançları için vergi ödemekteydiler. Yapılan değişiklik ile kazançları ne kadar olursa olsun vergilendirilmeyecek.

BASİT USULDEN – GERÇEK USULE GEÇİŞ

Yukarıdaki hadlerin üzerinde alış ya da satış gerçekleştirenler ya da kira haddini aşanlar ertesi yılda gerçek usulde vergilendirilmeye tabi olacaklar.

 

BAŞKA BEYANA TABİ GELİR VAR İSE

Kazancı basit usulde tespit olunan mükellefin bunun yanında beyanname vermesini gerektiren kira,ücret,faiz ve diğer vergiye tabi bir geliri bulunması halinde de basit usulde tespit olunan kazancını diğer gelirlerine ilave etmeyecekler.

 

GERÇEK USULDEN – BASİT USULE GEÇİŞ

Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, Basit Usule tabi olmanın genel şartlarını taşıyanlardan arka arkaya iki yıl iş hacmi yukarıda yazılı hadlerden düşük olanlar, takip eden yılın başında basit usule geçebilirler.Basit usulde vergi muafiyetinden de faydalanabilirler.

 

VERGİ MUAFİYETİNİN GENÇ GİRİŞİMCİ BAĞ-KUR PRİM TEŞVİKİNE ETKİSİ VAR MI?

18-29 yaş arasında ilk defa gelir vergisi mükellefi olanların 3 yıl süreyle 75.000 T.L.’ye kadar olan kazançları gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır. Yine bu mükelleflerin gerçek ya da basit usulde kazanç elde ettiğine bakılmadan 1 yıl süre ile bağ-kur primleri hazine tarafından karşılanmaktadır.

Yeni düzenleme ile ; kazancı basit usulde tespit olunan genç girişimcilerin ,vergi dairesinden “genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalandığına dair” belgeyi talep etmeleri , vergiden tamamen müstesna tutulduğu için tartışmaya açık bir konudur.

S.G.K. Başkanlığı’nın 2018/28 sayılı genelgesinde bu teşviğin sadece vergi dairesinden  genç girişimci belgesi alan mükelleflere tanınan bir hak olması nedeniyle konuyla ilgili yeni bir düzenleme de  S.G.K. tarafından yapılmaz ise basit usulde vergi muafiyeti tanınan 18-29 yaş aralığında ve diğer şartları da tutan genç girişimcilerin 26.10.2021 tarihinden itibaren Bağ-Kur prim teşviğinden faydalanması  kanımca mümkün gözükmemektedir. 

TATLI KOYARKEN

Küçük çocuk ninesine;

- Senin gözlüklerin her şeyi büyütüyormuş, doğru mu nine?

- Evet yavrum, neden sordun?

- Ne olursun nineciğim, tabağıma tatlı koyarken gözlüğünü çıkar olur mu?

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.