SON DAKİKA
Hava Durumu

YİNE YENİDEN YAPILANDIRMA

Yazının Giriş Tarihi: 11.06.2021 11:21

YAPILANDIRILAN BORÇLAR

30.04.2021 tarihine kadar tahakkuk eden;

Maliye Bakanlığı’na olan Vergi , Ceza , Gecikme Zammı ve faizleri

Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim , idari para cezası , Gecikme Zammı ve cezaları

Belediyelere olan Vergi , Ceza , Gecikme Zammı ve faizleri ile Su ,atık su ve katı atık ücretleri ile bunlara bağlı zam , faiz , ceza vb. fer’ileri

30.04.2021 tarihine kadar ödenmesi gereken;

Oda ve Borsalara olan üye aidatları , tescil ücretleri ve oda payları

Avukatların ve stajyer avukatların baro keseneği ile staj kredisi borçları yeniden yapılandırılabiliyor.

 

BAĞ-KUR BORÇLARININ DURUMU

Bağ-kur prim borcu olup borcunu yapılandırmayan veya 31.10.2021 tarihine kadar ödeyemeyenlerin 30.04.2021 tarihi itibariyle bağ-kur sigortalılık süresi dondurularak prim borçları da silinecek. Vergi dairesi kayıtlarında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 01.05.2021 tarihinden itibaren tekrar başlatılacak.

Sigortalılık süresini durdurmak ( borcunu sildirmek) istemeyenler bu kanun kapsamında borçlarını yapılandırabilecekler. Yapılandırılan borçların ilk taksidini ödeyenler ile durdurulan sigortalılık süresinden sonra yeniden başlayacak olan Mayıs / 2021 dönemine ait prim borcunu ödeyenler sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekler.

 

MATRAH ARTTIRIMI

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri beyan ettikleri vergi matrahlarını 2016 için % 35, 2017 için % 30, 2018 için %25, 2019 için % 20, 2020 için % 20 ‘den az olmamak üzere arttırımda bulundukları takdirde arttırdıkları tutar üzerinden % 20 vergi ödemek suretiyle ilgili yıllarda gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve başka bir tarhiyat yapılamayacak. Ancak arttırılan matrahlar kanunda belirli tutarların altında kalıyorsa asgari tutarlardan az olamayacak.

Stopaj ve K.D.V.’nden vergi incelemesi ve başkaca bir tarhiyat yapılamaması için ilgili vergi türlerinden de ayrıca kanunda belirtilen değişik oranlar ve tutarlar üzerinden matrah arttırımı yapılması gerekiyor. Bu oranlar K.D.V.’nde hesaplanan verginin % 2 ila 3’ü arasında Stopaj’da ise gayrisafi tutarların % 1 ila 6’sı arasında değişiyor.

 

KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ

7326 sayılı kanun ile işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia (mal), makine, teçhizat ve demirbaşlar ile tam tersi durumun; kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların ve kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların düzeltilmesine imkân sağlıyor.

Ayrıca istenilirse işletmeye kayıtlı taşınmazlar ile demirbaşlar yeniden değerlemeye tabi tutulabilecek.

ÖNCEKİ YAPILANDIRMALARIN DURUMU

Bir önceki 7256 sayılı kanuna göre borçlarını yapılandıranlar dilerlerse 7326 sayılı bu kanun kapsamında borçlarını tek yapılandırmada birleştirebilirler. Ya da yeni yapılandırma yaparak ayrı ayrı ödemeye devam edebilirler. Ancak daha önceki 6552, 6736, 7020 ve 7143 sayılı kanun kapsamında yapılandırması devam edenlerin bu kanunda birleştirme imkânı bulunmuyor. 

KISMİ BANKA SİCİL AFFI

Ödeme tarihi 20.05.2021’den önce olup da, ödenmeyen kredi taksitlerinin ve karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarının 31.12.2021 tarihine kadar geciken kısmının ödenmesi ya da bankalar nezdinde yapılandırması durumunda; Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, bankalar tarafından dikkate alınmayacak.

BAŞVURU VE ÖDEME ZAMANI

Yapılandırma başvuruları 31.08.2021 tarihine kadar ilgili kurumlara elden dilekçe ya da internet üzerinden yapılabilecek. Maliye ve diğer kurum alacakları için ilk taksit ödeme vadesi 30.09.2021 Sosyal Güvenlik Primleri için ilk taksit ödeme vadesi 31.10.2021.Matrah arttırımı peşin ya da azami 6 taksitte diğer yapılandırmalar peşin ya da azami 18 eşit taksitte iki ayda bir ödeme yapılmak suretiyle yapılabilecek.

 

Hoca’ya rüyasında dokuz akçe verirler

Hoca’da on akçe olsun diye kavga eder.

Bu arada uyanır ,bakar ki eli bomboş…

Hemen uyumak için gözlerini kapatır;

-Getirin dokuz akçe olsun.

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.